maandag
20 mei 2024

Assistentie & Praktijkondersteuning

De Assistentes (Nieda Zijlstra, Rianne de Boer en Elke Vissie)

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Daarnaast is de assistente opgeleid om u advies te geven over veelvoorkomende kwalen. U kunt haar ook bellen voor het opvragen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

De assistentes doen ook eigen spreekuren. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken. Het kan gaan om de volgende verrichtingen:

  • Meten van de bloeddruk
  • Aanstippen van wratten
  • Verwijderen van hechtingen
  • Verbinden van wonden
  • Oren uitspuiten
  • Meten van een suiker- of Hb-bloedgehalte
  • 30-min bloedrukmeting
  • Opstarten of afkoppelen van een 24 uurs bloeddrukmeting
  • Maken van uitstrijkjes
  • Geven van injecties (prikpil, vit B12 of bijv. vaccinaties)

De Praktijkondersteuner (Erica Stelling)

In de praktijk is ook een praktijkondersteuner aanwezig. Erica is al vele jaren werkzaam geweest in de praktijk als assistente. Jaren geleden heeft ze de opleiding praktijkondersteuning gevolgd en met succes afgerond. De praktijkondersteuner ondersteunt het werk van de huisarts omtrent de chronische zorg, mn Diabetes Mellitus en Ouderenzorg. Zij voert haar spreekuren zelfstandig uit en is bevoegd zelf beslissingen te nemen over de behandeling. Uiteraard vindt er zeer regelmatig overleg plaats tussen de huisarts en de praktijkondersteuner, om zodoende de zorg voor u optimaal te houden.


De Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (P.Groot en K.Knijn)

U kunt op 3 niveaus terecht voor psychische hulp. Allereerst bij een zogenaamde POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Aan deze zorg zijn geen kosten verbonden, noch worden deze in mindering gebracht op uw eigen risico.
Het 2e niveau wordt gevormd door eerste lijns psychologen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een psychiatrische diagnose (depressie, angststoornis).
De GGZ vormt de 3e laag. Deze instelling legt zich toe op het ondersteunen en begeleiden van mensen met ernstige psychische klachten.