vrijdag
14 juni 2024

Privacyverklaring

Huisartsenpraktijk Appelhaven gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartsenpraktijk Appelhaven deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartsenpraktijk Appelhaven bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartsenpraktijk Appelhaven houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartsenpraktijk Appelhaven vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Huisartsenpraktijk Appelhaven informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisartsenpraktijk Appelhaven informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartsenpraktijk Appelhaven informeert patiënten indien Huisartsenpraktijk Appelhaven bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.